Godsejer Julianus Hastrups og hustru Anna Cecilie, født Høffdings Legat

Godsejer Julianus Hastrups og hustru Anna Cecilie, født Høffdings Legat

Legatet kan søges og uddeles til afkom af søskende til justitsrådinde Jensine Cecilie Bojesen, født Hastrup, se i slægtsbogen af Hans H. Kjølsen: ´Den fynske slægt Hastrup og indgiftede slægter med alle efterkommere 1736-1955, III Linies: B-linie til og med M-linie, side 101-137. Legatet uddeles med prioritet til: ugifte kvinder over 35 år, kvinder og mænd der på grund af sygdom har lav indkomst og formue, samt unge mennesker fra ovennævnte del af slægten, der har behov for støtte til uddannelse af kunstnerisk talent og/eller til udgifter i forbindelse med studier, uddannelse, rejser og studieophold i udlandet. Der uddeles i alt ca. 4-6 portioner af 4.000-10.000 kr. om året. Ansøgningen skal indeholde dokumentation for tilhørsforholdet til ovennævnte del af slægten, evt. kopi af dåbsattester samt oplysning om økonomi i hovedtræk f.eks. kopi af seneste selvangivelse. CPR-nr., adresse, mail adresse, telefonnr., bank og kontoinformation skal vedlægges ansøgningen, der skal underskrives personligt. Alle ansøgere vil blive bedt om at opgive supplerende slægtsdata til brug for videreførelse af slægtsbogen og dermed kommende modtagere af legatet.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar