Godsejer Tove og Børge Friis Thorsens Familiefond

Godsejer Tove og Børge Friis Thorsens Familiefond

Til bevarelse og administration af fondens aktiver og yde økonomisk støtte til visse landbrugsejendomme, stifternes descendenter og disses ægtefæller samt land- og skovbrugsfaglig forskning.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar