Godsejer Viktor Albert Goldschmidts Fond

Godsejer Viktor Albert Goldschmidts Fond

Anvendes til forsøg og undersøgelser vedrørende bekæmpelse af sygdomme hos dyr. Der kan endvidere ydes støtte til uddannelse inden for dansk jordbrug samt til trængende personer, der har haft tilknytning til dansk jordbrug. Beløbenes størrelse fastsættes i hvert enkelt tilfælde af bestyrelsen. Ansøgning skal bilægges udførlige oplysninger om, til hvilket formål og på hvilken måde beløbet agtes anvendt.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar