Gorm Gormsens Legat

Gorm Gormsens Legat

Kan søges af unge mænd og kvinder fra Magtenbølle by til videreuddannelse, det være sig bogligt eller fagligt. Legatet vil blive udbetalt i portioner på 2.000 kr. Hvis der er flere ansøgninger, end der er portioner til, vil der ske lodtrækning. Ansøgningsskema findes på hjemmeside eller kan fås ved henvendelse til borgmesterkontoret.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar