GPL-Fonden

GPL-Fonden

I danske gartnerier og institutioner at støtte planteforædling af videnskabelig og forskningsmæssig karakter.
Yderligere oplysninger: Støtten kan gives til projekterede eller igangværende projekter på institutioner
og hos enkeltpersoner indenfor gartnerierhvervet.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar