Grænsevagtmester Kristian Langvad Christensen og hustru Anna, f. Hübners Legat

Grænsevagtmester Kristian Langvad Christensen og hustru Anna, f. Hübners Legat

Legatet kan søges af værdigt trængende studerende, der har studentereksamen fra Sønderborg Statsskole, som søger videreuddannelse ved et universitet, DTU eller Landbohøjskole og som må antages at ville arbejde med flid og troskab. Almindeligvis legatportioner på 20.000 kr. kr. Udbetales på Sønderborg Statsskole. Ansøgning vedlagt udførlig redegørelse for hidtidige studieforløb samt opnåede karakterer og økonomiske forhold. Kopi af eksamensbevis for studentereksamen. Ansøgeren skal have været i gang med videreuddannelse i mindst 2 år for at komme i betragtning. Ansøgninger, der mangler dokumentation af eksamensbeviser for studentereksamen samt videreuddannelse, vil ikke komme i betragtning. Ansøgere med eksamen fra andre gymnasier vil heller ikke komme i betragtning.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar