Grænsevagtmester Kristian Langvad Christensen og hustru Anna, født Hübners Legat, oprettet af Sigurd Christensen

Grænsevagtmester Kristian Langvad Christensen og hustru Anna, født Hübners Legat, oprettet af Sigurd Christensen

Legatets afkast anvendes til understøttelse af værdigt trængende studenter, udgået fra Sønderborg Statsskole til uddannelse ved et universitet, Danmarks Teknisks Universitet eller Landbohøjskolen.
Yderligere oplysninger: Ansøgeren skal have været i gang med uddannelsen i mindst 2 år for at komme i betragtning.
Samtlige legater uddeles til tidligere gymnasieelever fra Sønderborg Statsskole.
Legatet uddeles på Sønderborg Gymnasium og HF-kursus. Ansøgningen skal vedlægges
udførlig redegørelse for hidtidige studieforløb, samt kopi af eksamensbeviser for opnåede karakterer fra Sønderborg Statsskole og universitet, da fin studieegnethed er bedømmelsesgrundlaget.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar