Græsrodsfonden

Græsrodsfonden

Støtte til græsrodsinitiativer og folkelige bevægelser der arbejder for: 1. Ligeberettigelse og det enkelte menneskes frie selvbestemmelse. 2. Økologisk ligevægt. 3. Fælleseje af jord og produktionsmidler. Fortrinsvis støttes konkrete praktiske tiltag, eksperimenter, aktioner og projekter på græsrodsniveau, og især hvor rimelig støtte ikke kan opnås andetsteds. Almindeligvis støttes med mindre beløb, 2-6.000 kr. Årlig uddeling ca. 175.000 kr. Normalt gives ikke støtte til enkeltpersoner, studierejser, egentlige sociale foranstaltninger, projekter hvori der indgår lønninger, daglig drift, fester, begivenheder, som allerede har fundet sted på ansøgningstidspunktet. Ansøgninger behandles 4 gange årligt og skal indeholde beskrivelse af et konkret projekt/behov, budget, evt. årsregnskab og oplysning om hvilke andre fonde der søges støtte fra. Medsend gerne bilag med evt. anbefalinger, tilladelser, materialer om projektet/foreningen, avisudklip etc. Husk afsender og telefon på kontaktperson. P.g.a. lovgivningen skal alle på ansøgningen oplyse enten et CVR-nummer eller CPR-nummer. (F.eks. på kasseren). Efter hvert bestyrelsesmøde sendes svar til alle ansøgere. Afslag begrundes sjældent.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar