Grenaa Haandværkerforenings Legat til videreuddannelse af unge fra tidligere Grenaa kommune

Grenaa Haandværkerforenings Legat til videreuddannelse af unge fra tidligere Grenaa kommune

Til unge fra tidligere Grenaa kommune, som har påbegyndt en videreuddannelse. Studenter-, HHX-, HTX-, HF- og VUC-eksamener regnes i denne sammenhæng ikke for videregående uddannelse. Der skal ansøges på skema som rekvireres efter opslag i lokalpressen ca. 1. november hvert år.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar