Greve A. Brockenhuus-Schacks Genforeningslegat

Greve A. Brockenhuus-Schacks Genforeningslegat

Disponible beløb uddeles som bidrag til unge under uddannelse, som er opvokset eller dog i længere tid har været hjemmehørende i Sønderjylland, og som af bestyrelsen skønnes egnede til videre uddannelse eller ved studierejser i udlandet. Endvidere uddeles portioner til dansksindede sydslesvigere. Legatet uddeles i portioner a 5.000 kr. Ansøgningsskema rekvireres mod vedlagt frankeret svarkuvert. Der uddeles årligt ca. 250.000 kr.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar