Greve A. Brockenhuus-Schacks Legat for den slesvigske ungdom

Greve A. Brockenhuus-Schacks Legat for den slesvigske ungdom

Disponible beløb uddeles som bidrag til uddannelse af unge mænd og kvinder, som er opvokset eller dog i længere tid har været hjemmehørende i Sønderjylland.
Yderligere oplysninger: Legatet uddeles som hjælp til videreuddannelse - særlig på landbohøjskoler og lignende fagskoler i Danmark, eller til videreuddannelse ved studierejser i udlandet.
Legatet kan søges af unge mænd og kvinder, som har hjemme i Sønderjylland og som
er opvokset eller i længere tid har været hjemmehørende der.
Endvidere uddeles portioner til dansksindede sydslesvigere, der agter at søge videreuddannelse i Danmark.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar