Greve J. G. Moltkes Legat til Fordel for Landbrugets Fremme på det tidligere Grevskab Bregentved

Greve J. G. Moltkes Legat til Fordel for Landbrugets Fremme på det tidligere Grevskab Bregentved

Legatet kan søges til unge menneskers dygtiggørelse som landbrugere og som er bosiddende på Grevskabets område. Desuden ydes tilskud til landbo- og husmandsforeningers husdyrbrugs- og planteavlskonsulenter, der virker på Grevskabets område. Uddeles pr. 11.06. og 11.12. Der uddeles kun beløb under kr. 3.000.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar