Greve J. G. Moltkes Legat Til Fordel For Skolerne Paa Det Tidligere Grevskab Bregentved

Greve J. G. Moltkes Legat Til Fordel For Skolerne Paa Det Tidligere Grevskab Bregentved

Halvdelen af legatet uddeles til læreres videre uddannelse og dygtiggørelse til deres undervisningsgerning, f.eks. i form af tilskud til kursus eller rejse. Den anden halvdel uddeles til en skoles anskaffelse af inventar eller undervisningsmidler, der ligger udenfor, hvad der i almindelighed kan forlanges anskaffet af kommunalbestyrelsen eller som tilskud til klasserejser. Det er et krav, at ansøgerne hører under Grevskabets område. Der uddeles pr. 11.06. eller 11.12. med portioner af ca. kr. 2.000.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar