Greve J. G. Moltkes Legat til studerende ved universiteterne og de højere læreanstaltninger

Greve J. G. Moltkes Legat til studerende ved universiteterne og de højere læreanstaltninger

Legat uddeles til studerende, der er børn af danske tjenestemænd, statslige eller kommunale, og som studerer ved Københavns Universitet. Såfremt hele legatets overskud ikke kan udbetales til studerende ved Københavns Universitet, kan også studerende ved øvrige universiteter og andre højere læreanstalter komme i betragtning. Fortrinsberettigede til legatet er studerende, der kan dokumentere et tilfredsstillende studieforløb og aflagte deleksaminer eller lignende. Der ydes ikke tilskud til ophold i udlandet. Legatet uddeles pr. 11.06. og 11.12. med ca. kr. 1.000 pr. termin i hele studietiden, dog max. 8 portioner. Ansøgningsskema skal sendes til Bregentved Godskontor.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar