Greve Joachim Moltkes Legat

Greve Joachim Moltkes Legat

Hjælp til studenter ved Københavns Universitets Teologiske Fakultet til særlige udgifter under studierne. Studenter, som ønsker at arbejde for Danmission eller KFUM og KFUK, har fortrinsret til at komme i betragtning ved legatets uddeling. Der kan i særlige tilfælde ydes støtte til missionærkandidater i DMS og til konsulenter i KFUM og KFUK, der ønsker at videreuddanne sig inden for deres arbejdsfelt, selvom de ikke studerer ved Københavns Universitet. Ansøgningsskema kan hentes på en af nedenstående internetadresser.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar