Grosserer A. V. Lykfeldt og hustrus Legat

Grosserer A. V. Lykfeldt og hustrus Legat

Støtte til lægevidenskabelig forskning af sygdomme, der medfører erhvervsmæssige
handicap, samt ved gaver til institutioner og lignende. Og til bedring af handicappedes levevilkår.
Yderligere oplysninger: Lykfeldts legat har til formål at yde støtte til lægevidenskabelig forskning af sygdomme, der medfører fysisk handicap, såsom sclerose, spastisk lammelse, cancer- og hjertesygdomme - samt direkte og ved gaver til institutioner og lignende at yde støtte til bedring af handicappedes levevilkår. Det bemærkes, at
der kun kan forventes ydelser fra legatet til konkret angivne formål, såsom forskningsprojekter eller indkøb af apparatur m.v., hvorfor ansøgning til legatbestyrelsen bør indeholde nøje angivelse heraf. Legatstifteren ønsker også at støtte handicappede enkeltpersoner, og disse bedes vedlægge ansøgningen attest fra læge, der dokumenterer behovet for støtte.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar