Grosserer Alfred Brøchners Legat

Grosserer Alfred Brøchners Legat

Legat for trængende enker efter skræddermestre i København.
Yderligere oplysninger: Legatet er tilstillet Skrædderlauget i Kjøbenhavn. Legatet averteres i Politiken
og Berlingske Tidende i marts måned.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar