Grosserer Alfred Kloch og Hustru fru Mariane Kloch, født Funders Legat

Grosserer Alfred Kloch og Hustru fru Mariane Kloch, født Funders Legat

Støtte til gamle og trængende i Skive. Legater til medicinske studerende og medicinske kandidater til videreuddannelse alene med tilknytning til Skiveegnen. Til Skive Museum til indkøb af malerier m.v. 1/3 af legatet gives til ældre i portioner a min. 200 kr. 1/3 gives til studerende, herunder også handelsstuderende i portioner på min. 500 kr. 1/3 gives til Skive Museum. Legatet kan kun søges i juni måned.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar