Grosserer Andreas Collstrop og søn Rudolf Collstrops Mindelegat

Grosserer Andreas Collstrop og søn Rudolf Collstrops Mindelegat

Til diverse rentenydelser. Herefter støtte til uddannelsesmæssige, kulturelle, sociale, nationale formål, der har almennyttig og almenvelgørende karakter. Legatet kan kun bruges til almen velgørende formål. Kan kun søges efter offentlig indkaldelse. Individuelle ansøgninger om studiestøtte kan ikke forventes imødekommet.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar