Grosserer Axel Hansens Familielegat

Grosserer Axel Hansens Familielegat

Understøttelse for søskendebørn af grosserer Axel Hansen, der havde bopæl A. N. Hansens Alle 19, Hellerup, og disses livsarvinger m.fl. Ansøgere, der er i trang, eller som søger legatet til uddannelse eller lignende øjemed, skal fortrinsvis komme i betragtning. Legatportionernes størrelse vil i almindelighed ikke være under 500 kr. Alene slægtninge af grosserer Axel Hansen, der efter ovenstående mener sig berettigede til understøttelse af legatet, opfordres til at indsende udførligt motiveret ansøgning.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar