Grosserer B. E. Rees og hustru Caroline, født Müllers Familielegat I

Grosserer B. E. Rees og hustru Caroline, født Müllers Familielegat I

Familielegat til fordel for personer, der efter legatbestyrelsens skøn er trængende og værdige, og som derhos er descendenter af grosserer Bernhard Emanuel Ree og hans hustru Caroline samt af disses søskende.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar