Grosserer B. E. Rees og hustru Caroline, født Müllers Familielegat

Grosserer B. E. Rees og hustru Caroline, født Müllers Familielegat

Til personer, der efter legatbestyrelsens skøn er værdigt trængende, og som derhos er descendenter af grosserer Bernhard Emanuel Ree og hans hustru Caroline samt af disses søskende.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar