Grosserer B. Goldschmidts, Ane H. Goldschmidts, grosserer W. P. Heymanns og etatsråd P. T. H. S. Møllers Legat

Grosserer B. Goldschmidts, Ane H. Goldschmidts, grosserer W. P. Heymanns og etatsråd P. T. H. S. Møllers Legat

Legatets indtægter uddeles til formål inden for forsorgen for psykisk udviklingshæmmede i Frederiksberg kommune.
Yderligere oplysninger: Legat til formål inden for forsorgen for psykisk udviklingshæmmede i Frederiksberg kommune, hvortil der ikke kan ydes offentlig støtte.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar