Grosserer Børge Christian Nissen Jensen og hustru Inger Jensens Legat

Grosserer Børge Christian Nissen Jensen og hustru Inger Jensens Legat

At hjælpe værdigt trængende danske astma- eller allergipatienter til behandling, rekreationsophold eller til at opretholde en rimelig levestandard. For mindreårige børns vedkommende skal der være mulighed for hjælp til én af forældrenes opholdrekreation sammen med barnet. Der uddeles årligt legatportioner på i alt ca. 50.000 kr, fordelt med 5.000 kr. pr. portion. Motiveret ansøgning vedlagt udtalelse fra egen læge/speciallæge. Frankeret svarkuvert bedes vedlagt.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar