Grosserer Carl Hansen og hustru, Elisabeth Hansen, født Langes, mindelegat

Grosserer Carl Hansen og hustru, Elisabeth Hansen, født Langes, mindelegat

Legatportioner à kr. 1.000,00 til blindeblevne, der har svært ved at klare sig selv. Legatet kan alene søges i tidsrummet 1. september til 1. oktober.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar