Grosserer Ch. Winther Christensens Legat for syersker

Grosserer Ch. Winther Christensens Legat for syersker

Til syersker, fortrinsvis kjolesyersker. Syersker, som har arbejdet i legatstifterens forretning, nyder fortrin. Legatportion a 500 kr. Ansøgningsskema fås ved indsendelse af frankeret svarkuvert.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar