Grosserer Chr. Hansen og hustru Ellen Hansens legat

Grosserer Chr. Hansen og hustru Ellen Hansens legat

Uddeles til personer, der er/eller har været indlagt på Klinik for Rygmarvsskader i Hornbæk eller Vestdansk Center for Rygmarvsskade (tidl. Paraplegifunktionen) i Viborg. Dokumentation herfor skal vedlægges ansøgningen.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar