Grosserer Chr. Sørensen og hustrus legat

Grosserer Chr. Sørensen og hustrus legat

1. At yde støtte til gigtpatienter til kur og eller rekreationsophold, fortrinsvis til personer, der har kendt bedre levevilkår.
2. At yde støtte til unge handelsmænd til videreuddannelse.
Yderligere oplysninger: Til punkt 1. i fondets formål kan der rekvireres ansøgningsskema vedlagt svarkuvert.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar