Grosserer Christian Andersen og hustru Ingeborg Ovidia Signe Andersen, født Schmidts Legat (Fond)

Grosserer Christian Andersen og hustru Ingeborg Ovidia Signe Andersen, født Schmidts Legat (Fond)

Virke i almen velgørende og humant øjemed. Endvidere støtte til Dansk Blindesamfund m.fl. samt medicinsk forskning, særligt vedr. øjensygdomme og støtte til synshandicappede.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar