Grosserer E. A. Bloch og Snedkermester H. K. Thomsens fond for sygeplejersker

Grosserer E. A. Bloch og Snedkermester H. K. Thomsens fond for sygeplejersker

Til medlemmer af Dansk Sygeplejeråd, som økonomisk støtte til økonomisk trængende sygeplejersker eller sygeplejeelever ansat ved københavnske hospitaler, til: A: rekreation. B: forbedring af kår. Ansøgningsskema findes på hjemmesiden eller kan rekvireres på telefonnummeret. Legatet kan søges efter at legatet har været annonceret i Sygeplejersken i september.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar