Grosserer Emil Hjort og hustru Therese Hjort, født Seidelins Legat

Grosserer Emil Hjort og hustru Therese Hjort, født Seidelins Legat

Ansøgningsskemaer anvendes ved ansøgning om legater til personer i økonomisk trang og uddeles til a) personer, der er økonomisk vanskeligt stillede og på grund af ændringer i deres forhold har svært ved at klare sig, og til b) børn og unge til deres opvækstvilkårs forbedring, deres uddannelse og udvikling i øvrigt samt deres overgang til erhvervsmæssig eller anden beskæftigelse. Disse legater, der er på omkring 5.000 kr., uddeles kun hvert andet år og kun i ulige år, dvs. i 2013, 2015 osv. Ansøgningsskemaer kan rekvireres ved efter den 1. august det pågældende år at sende e-mail eller ved at sende frankeret svarkuvert til advokat Gabriel Rohde. For at komme i betragtning skal ansøgning (som skal sendes i ét eksemplar i papirudgave, dvs. ikke pr. e-mail) sendes henholdsvis inden den 15. april og inden den 15. oktober. På grund af antallet af ansøgninger er det ikke muligt at give meddelelse til ansøgere, som ikke får tildelt legat.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar