Grosserer Erhard Gerner Larsen og hustru Else Larsens Familiefond

Grosserer Erhard Gerner Larsen og hustru Else Larsens Familiefond

Bevare den formue, der ved stiftelsen er tillagt fonden som grundkapital, således at afkastet af denne kan komme fondens formål til gode.
Yderligere oplysninger: Fonden har bl.a. et almennyttigt formål i form af uddeling af legater til: a) Personer, der uddanner sig indenfor handel og som har tilknytning til Næstvedområdet, b) Sygdomsbekæmpende hjælpeorganisationer, som er godkendt i overensstemmelse med ligningslovens paragraf 8 A, stk. 2, c) Sundhedsforbedrende
aktiviteter, herunder sport, d) Personer, som har eller har haft ansættelsesmæssig tilknytning til selskaber som stifteren eller fonden øver eller har øvet indflydelse på.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar