Grosserer Gotfred Becks og hustrus Legat

Grosserer Gotfred Becks og hustrus Legat

Til hel eller delvis friplads for trængende sønderjydske elever, fortrinsvis fra
Brøns og Skærbæk sogne.
Yderligere oplysninger: Kun for skolens elever.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar