Grosserer Gustav Heckshers Legat

Grosserer Gustav Heckshers Legat

Støtte til værdigt trængende enker og ugifte kvinder, for hvem det efter et virksomt liv er gået tilbage, således at deres kår ikke svarer til deres opdragelse og tidligere liv. Ansøgningsskema udleveres mod indsendelse af frankeret svarkuvert.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar