Grosserer H. J. Lassen og Hustrus Fideikommislegat

Grosserer H. J. Lassen og Hustrus Fideikommislegat

Til ældre, ugifte husassistenter og syersker, som ikke længere er i stand til at arbejde, således at de kan forsørge sig selv. Ansøgere, der er i slægt med legatstifterne, har fortrinsret. Ansøgningsskema fremsendes mod frankeret svarkuvert.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar