Grosserer Hans Herman Julius Løhmann og Hustru Alma Theodora født Larsens Legat

Grosserer Hans Herman Julius Løhmann og Hustru Alma Theodora født Larsens Legat

Uddeling af legatportioner til hospitalsuddannede sygeplejersker, der på grund af sygdom eller tjenestens beskaffenhed har særligt behov for et ferie- eller rekreationsophold.
Yderligere oplysninger: Legatet uddeles efter opslag i Tidsskrift for Sygeplejersker hvori særlige ansøgningsskemaer med jævne mellemrum optrykkes.
Fonden kan kun tildeles medlemmer af Dansk Sygeplejeråd. Opslagstidspunkt: april.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar