Grosserer Holger Petersens Legat til fremme af sønderjyske formaal

Grosserer Holger Petersens Legat til fremme af sønderjyske formaal

At fremme sønderjyske formål, specielt at støtte danskheden i Sønderjylland.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar