Grosserer Jacob Holms Legat for trængende Fornemlig af Familien

Grosserer Jacob Holms Legat for trængende Fornemlig af Familien

Kan alene søges af familiemedlemmer, som bestyrelsen finder støtteværdige. Ansøgninger, der ikke imødekommes, vil ikke blive besvaret.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar