Grosserer Jens Holsts Livrentefond for ugifte piger

Grosserer Jens Holsts Livrentefond for ugifte piger

Legatet tildeles fhv. husbestyrerinder eller vanskeligt stillede kvinder, som ikke har været gift, er født i Danmark og med bopæl øst for Storebælt. Den årlige indtægt må ikke overstige Folkepensionens grundbeløb med pensionstillæg. Ansøgningsskema fås ved indsendelse af frankeret svarkuvert.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar