Grosserer Jens Møller Nielsen og Hustrus Fond

Grosserer Jens Møller Nielsen og Hustrus Fond

Til personer, der lider af astma og gigt, og som ikke på anden måde er i stand til at skaffe sig ophold på sanatorium eller klinik, eller underkaste sig anden påkrævet behandling for lidelsen, samt til nære pårørende af sådanne personer, som hjælp under disses fravær fra hjemmet. Legat uddeles i portioner à indtil 10.000 kr. Ansøgningsskema kun mod indsendelse af stor frankeret svarkuvert (takst 2). Der uddeles årligt ca. 130.000 kr.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar