Grosserer Johannes August Ludvig Martens og Hustrus Familielegat til ungdomsuddannelse mv.

Grosserer Johannes August Ludvig Martens og Hustrus Familielegat til ungdomsuddannelse mv.

Legatet kan kun søges af efterkommere af ovennævnte til skolegang, kostskoleophold etc., uddannelse på faglige og tekniske skoler, herunder handelsskoler, højere læreanstalter og universiteter i ind- og udland. Ligeledes kan hjælp gives til særlig uddannelse i tilfælde af sygdom og invaliditet. Endvidere til ubemidlede og trængende efterkommere til andre formål end beskrevet. For efterkommere som ikke bærer efternavnet Martens, er det en betingelse at en af forældrene, bedsteforældrene eller oldeforældrene har båret efternavnet Martens.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar