Grosserer Johannes August Ludvig Martens og hustrus Familielegat til Ungdomsuddannelse

Grosserer Johannes August Ludvig Martens og hustrus Familielegat til Ungdomsuddannelse

Skolehjælp eller videre uddannelse til ungdommen blandt ubemidlede eller trængende ægtefødte mandlige/kvindelige efterkommere af grosserer Johannes August Ludvig Martens og hustru.
Yderligere oplysninger: Legatet kan kun søges af mandlige direkte efterkommere af ovennævnte og af kvindelige indtil fjerde led. Hjælpen ydes til at dygtiggøre ungdommen blandt efterkommerne. Rentenydelse kan derfor søges til skolegang, kostskoleophold etc.
eller til videre uddannelse på faglige og tekniske skoler, herunder også handelsskoler, læreanstalter og universiteter m.v. i ind- eller udlandet. Ligeledes kan hjælp gives til særlig uddannelse i tilfælde af sygdom og invaliditet.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar