Grosserer Knud Ove Vohlert og hustru Hela Vohlerts Legatfond

Grosserer Knud Ove Vohlert og hustru Hela Vohlerts Legatfond

Støtte til personer, der er værdigt trængende, syge eller unge til uddannelse, evt. i form af hjælp til rejseudgifter i uddannelsesøjemed. Skriftlig ansøgning med udførlig begrundelse for ansøgning samt kopi af seneste slutopgørelse for legatansøgeren og dennes ægtefælles/samlever. Kan kun søges efter opslag i dagspressen. Der uddeles ca. 170.000 kr. Ansøgninger modtaget udenfor opslagsperioden tages ikke i betragtning. Ansøgere, der ikke har modtaget meddelelse om tildeling, er ikke kommet i betragtning.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar