Grosserer Louis Nielsen og hustru Laura Nielsens Mindelegat plejepersonale

Grosserer Louis Nielsen og hustru Laura Nielsens Mindelegat plejepersonale

At velegnede funktionærer bliver sat i stand til at komme på et studieophold, der kan udvide deres horisont og virke som stimulans, der atter kommer patienterne tilgode.
Yderligere oplysninger: Kun for funktionærer ansat på Svaneparken.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar