Grosserer M. Brogaard og Hustrus Mindefond, Odense

Grosserer M. Brogaard og Hustrus Mindefond, Odense

Der kan ansøges om støtte til: 1.Grundvidenskabelig og klinisk udforskning af leukæmi, fortrinsvis leukæmiformer hos børn. 2.Til kræftforskning i øvrigt. 3.Grundforskning og klinisk forskning indenfor medicinsk cellebiologi, fortrinsvis transmembransal mekanismer og celtransmembransal signaltransduktion og cellulære sekretions mekanismer især i mastceller og leukocytter og den deraf afledte forskning. Ansøgningen skal indeholde: navn, adresse og arbejdssted for hovedansøger, samt navne på medansøger. Detaljeret budget, titlen på projektet og kort resumé på max 200 ord. 1-sides CV for hovedansøger, incl. vigtigste publikationer. Detaljeret projektbeskrivelse, højest 3 sider. Beskrivelse af projektet til brug for pressemeddelelse max 15 linjer. Ansøgningen skal indsendes i 3 eksemplarer. Der udloddes i alt ca. 200.000,00 kr. Skriftligt afslag medelses ikke.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar