Grosserer Mandrup Philipsens Legat

Grosserer Mandrup Philipsens Legat

Til støtte af almennyttige og almenvelgørende karakter indenfor dansk børne- og ungdomsforsorg, primært i form af støtte til børn og unge, som lider af følgerne efter alvorlig sygdom eller andre fysiske lidelser. Efter stifterens testamentarisk ønske skal særlig scrufuløse og kirtelsvage børn tilgodeses. Legatmidler kan tildeles såvel enkeltpersoner som institutioner, der støtter tilsvarende formål. Legatmidler uddeles alene ved behov og trangstilfælde, som ikke efter gældende regler kan tilgodeses gennem offentlige støtteordninger. Ansøgning skal dokumentere og begrunde særlige behov. Offentligt ansatte vil kunne fremsende ansøgninger på vegne af borgere i Søllerød og Birkerød kommune. Kun ansøgere, hvis ansøgning imødekommes, vil modtage svar. Legatet kan kun søges efter annoncering.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar