Grosserer Niels Alfred Kloch og hustru fru Mariane Kloch, f. Funders legat

Grosserer Niels Alfred Kloch og hustru fru Mariane Kloch, f. Funders legat

Til: 1) enligt stillede trængende ældre, 2) medicinske studenter til deres studier, 3) medicinske kandidater, der søger videreuddannelse og 4) unge til deres uddannelse som handelsmænd. Ansøgere, der er født i Skive eller har tilknytning til Skive, har fortrinsret til at komme i betragtning. Ansøgningsskema kan rekvireres på hjemmeside eller ved henvendelse til kommunen. Kun ansøgninger, der imødekommes, besvares.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar