Grosserer Ole Erik Andersens Fond

Grosserer Ole Erik Andersens Fond

Støtte til almennyttige formål, navnlig det frivillige danske forsvar med hjemmeværnets frivillige kompagnichefer, regiment 6 og personer, der har været i OEA´s tjeneste og deres efterladte.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar