Grosserer Oluf Borchenius Mindelegat og Alma Saabyes Fond

Grosserer Oluf Borchenius Mindelegat og Alma Saabyes Fond

Til fordel for enker og ugifte kvinder, hvis kår ikke svarer til deres opdragelse. Ansøgere skal som hovedregel have haft bopæl i København eller på Frederiksberg de sidste 2 år. Dog vil hver 16. legatportion kunne uddeles til ansøgere uden for København. Legatet kan uddeles som en enkelt portion, pr. åremål eller undtagelsesvis livsvarigt, men legatet skal søges hvert år. Frankeret svarkuvert skal vedlægges vedrørende alle henvendelser.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar