Grosserer Oscar Jensen og Hustrus Legat

Grosserer Oscar Jensen og Hustrus Legat

Til værdige og trængende personer i Storkøbenhavn, der falder indenfor en eller flere af følgende grupper: 1) Gifte, arbejdsløse handels- og kontormedhjælpere over 40 år. 2) Enker, fortrinsvis med børn under 15 år. 3) Blinde. 4) Døvstumme. 5) Vanføre. Fortrinsret til legatportionerne har personer, som er beslægtede med legatstifterne. Ansøgningsskema kan rekvireres mod indsendelse af frankeret svarkuvert (5,50 kr.). Ansøgninger skal være behørigt udfyldt og attesteret samt ledsaget af dokumentation. Legatet kan kun søges efter annoncering og kun af personer bosat i Storkøbenhavn. Ansøgningen bør så vidt muligt indeholde oplysning om bankkontonr. til brug for uddeling. Kun ansøgere, hvis ansøgning imødekommes, vil modtage svar.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar